CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Monday, 9 March 2009

ખેલ

જીવન - મરણ નો આ ખેલ છે,
ખુદ થી હારેલા પણ આમા સામેલ છે.
સંબંધો ના છે ખાલી તાતણા "ઝેનુ",
બાકી સફેદ દેખાય છે ઋમાલ, પન એમા કાડો મેલ છે.

zEnith (9th Mar '09)

0 comments: